Hermien van Dongen Torman

€ 15,00
Omschrijving

 

Dit boek brengt foto’s, feiten en vermoedens bij elkaar over Hermien van Dongen Torman (1915-1988), haar familie en haar wereld. Het gaat vooral over de tijd voor zij moeder werd en is vooral gemaakt voor haar nazaten.

Het begint met Hermiens voorouders (vanaf 1620), haar dorp Raamsdonksveer en over wat prinsen, Kozakken en Engelse papiermagnaten daar te zoeken hadden. En probeert te snappen hoe Napoleon een kettingreactie in gang zette die leidde tot Van Dongen handelaren en industriëlen, Raamsdonksveers-Veenendaalse huwelijken, de naam Van Dongen Torman, de boekhandel van tante Jaantje, een verhuizing naar Hilversum, en Hermiens ontmoetingen met "Adriaan" en de Sicherheitsdienst.

De ene lezer zal geïnteresseerd zijn in de familiefoto’s, de ander in de voorouders en de streekgeschiedenis, en weer anderen in Hermiens oorlogsdagboek. Het is ook best als lezers het ongelezen weg zetten en er pas op hun vijfenzestigste aan terug denken.